ສາມັກຄີຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕ້ານພະຍາດ COVID 19                                                                                                                                                                                                      ຊົມເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນ!                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 

ສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມ
 ກໍາລັງຊົມເວັບໄຊທ໌ຂະນະນີ້ 9
 ມື້ນີ້ 110
 ມື້ວານນີ້ 216
 ເດືອນນີ້ 4,563
 ເດືອນແລ້ວນີ້ 7,388
 ປີນີ້ 67,484
 ປີກາຍນີ້ 62,684
 ທັງໝົດ 278,209

 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍ

 

  1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະ​ເໜີຫົວໜ້າກົມ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດໃນການ​ປັບ​ປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຢາລັດ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງຢາ, ການມີຢາຈໍາເປັນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີລາຄາເໝາະສົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາສົມເຫດສົມຜົນຢູ່ໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດແຕ່ລະຂັ້ນ;
  2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບການຮ່າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດທີ່ນໍາໃຊ້ໃນພາກລັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ສະເພາະບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງໃດໜື່ງໂດຍບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍທາງດ້ານທຸລະກິດ;
  3. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ພິຈາລະນາການນໍາເຂົ້າ, ອອກ ແລະ ລົບລ້າງການຂຶ້ນທະບຽນຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດທີ່ໃຊ້ໃນແຜນງານບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ;
  4. ​ສ້າງ, ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ ​ເຄື່ອງມື​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງທຶນຢາ​ໝູນວຽນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ  ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ​ຕາມ​ສະພາບ​ຄວາມ​​ເປັນ​ຈິງ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
  5. ຊຸກຍູ້, ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບ ແລະ  ການບໍລິການຂອງການ​ຢາ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ທຶນຢາ​ໝູນວຽນ ແຕ່ລະຂັ້ນ​​ຕາມ​ມາດຖານ ແລະ ຕົວ​ຊີ້ວັດ​ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​​ໃຊ້;
  6. ສ້າງ, ພັດທະນາ ​ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ​ລະບຽບການ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ໃນ​ການຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານ​ຢາ ແລະ ​ຜະລິດຕະພັນການແພດ;
  7. ສ້າງ, ປັບປຸງບັນຊີຢາຈໍາເປັນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນຳໃຊ້ຢາຈຳເປັນພື້ນຖານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ວຽກງານຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ;
  8. ກໍານົດບັນຊີຢາທີ່ອະນຸຍາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຫ້າມ ໃນ ສປປ ລາວ;
  9. ສະຫລຸບລາຍ​ງານສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານເພື່ອສັງລວມ​;
  10. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະ​ກົມ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


 
ປະກາດ - ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ
 
ແຈ້ງການ-ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ກຊສ
 
ປະກາດ-ແຈ້ງການຂອງ ກອຢ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານຢາ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານອາຫານ
 No any data...!
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານເຄື່ອງສໍາອາງ
 
ຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ
 
 
         
 
 
         
  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA