ສາມັກຄີຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຕ້ານພະຍາດ COVID 19                                                                                                                                                                                                      ຊົມເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນ!                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 

ສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມ
 ກໍາລັງຊົມເວັບໄຊທ໌ຂະນະນີ້ 11
 ມື້ນີ້ 122
 ມື້ວານນີ້ 216
 ເດືອນນີ້ 4,563
 ເດືອນແລ້ວນີ້ 7,388
 ປີນີ້ 67,484
 ປີກາຍນີ້ 62,684
 ທັງໝົດ 278,209

 

ພະແນກຄຸ້ມຄອງອາຫານ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດໃນການປັບປຸງ, ພັດທະນາຄຸນ​ນະພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພອາຫານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະ​ເໜີ​ຫົວໜ້າກົມປັບ​ປຸງຮ່າງບັນດາລະບຽບການ, ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການ​ຜະລິດ, ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ, ຈໍ​ລະ​ຈອນ, ຈຳໜ່າຍ, ບໍລິການ ແລະ ບໍລິຈາກອາຫານ, ອາຫານຈໍາໜ່າຍໃນໂຮງຮຽນ;
 3. ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ;
 4. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໂດຍການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງເປັນຈຸດປະສານງານຂອງກົດລະຫັດອາຫານລາວ ແລະ ຄະນະກຳມະການອາຫານ ແລະ ຢາ;
 5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ,  ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະການທີ່ເປັນທຸລະກິດອາຫານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ເພື່ອອອກອະນຸຍາດ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດອາຫານໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຫົວໜ້າກົມ ເພື່ອອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານອາຫານ;
 8. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາສະເຫນີຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວກັບການກໍານົດບັນຊີອາຫານແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ບັນຊີທາດເພີ້ມໃນອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຫົວໜ້າກົມອອກ  ຫຼື ຖອນ​ໃບ​ອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ, ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອາຫານເສີມ, ໃບຢັ້ງຢືນການຜະລິດທີ່ດີ (GMP), ລະບົບວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດອັນຕະລາຍ (HACCP), ໃບຢັ້ງຢືນຫ້ອງວິໄຈທີດີ ສໍາລັບອາຫານ (GLP) ແລະ ອອກປ້າຍຢັ້ງຢືນການບໍລິການອາຫານປອດໄພ (Safe Food Good Health);
 10. ປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ ກໍລະນີອາຫານບໍ່ປອດໄພ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 11. ສະຫລຸບລາຍ​ງານສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພະແນກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານເພື່ອສັງລວມ;​
 12. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະ​ກົມ.

 


 
ປະກາດ - ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ
 
ແຈ້ງການ-ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງ ກຊສ
 
ປະກາດ-ແຈ້ງການຂອງ ກອຢ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານຢາ
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານອາຫານ
 No any data...!
 
ແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນດ້ານເຄື່ອງສໍາອາງ
 
ຜົນສະທ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຢາ
 
 
         
 
 
         
  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA