ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງສຸດໃຈ !                                                                                                                                                                                                      ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຊື່ອມໂຍງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.!                                                                                                                                                                                                       LAO  ENG 
 

ສະຖິຕິການຢ້ຽມຊົມ
 ກໍາລັງຊົມເວັບໄຊທ໌ຂະນະນີ້ 16
 ມື້ນີ້ 70
 ມື້ວານນີ້ 82
 ເດືອນນີ້ 3,076
 ເດືອນແລ້ວນີ້ 3,925
 ປີນີ້ 7,001
 ປີກາຍນີ້ 49,413
 ທັງໝົດ 106,400

 

ຂ່າວສານ ອາຫານ ແລະ ຢາ


ແຈ້ງເຕືອນຢາພົບຢາ diclofenac 75 mg ປອມ
ປະກາດໂດຍ: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, ວັນທີ: 09/09/2014

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

===000===

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ                                                                               ເລກທີ  511/ກອຢ
ໂທລະສັບ: 214014                      
                              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ   26 ມັງກອນ 2012                                                   

ແຈ້ງການ

ຮຽນ:    ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງນະຄອນຫຼວງ  ໃນທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ:   ການຕິດຕາມກວດກາຢາປົວພະຍາດ ທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (Diclofenac 75mg Injection) ຈໍລະຈອນຈຳຫນ່າຍ

ຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ.

 

ອີງຕາມ ການລາຍງານຈາກທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການກວດພົບຢາທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຢາທີ່ຈໍລະຈອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະ ການຢ່າງທັນການ. ໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີສະພາບບັນຫາຢາທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຈໍລະຈອນຈຳໜ່າຍ ຢູ່ ສປປລາວ. ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ດັ່ງລາຍລະອຽດຄື:

1.      ສະເຫນີຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊີ້ນຳຂະແຫນງ ອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອລົງຕິດຕາມກວດກາຢາ ທີ່ມີບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບ ຈໍລະຈອນໃນຕະຫນ່າງ ສາທາລະ ນະສຸກ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (ໂຮງໝໍແຂວງເມືອງສຸກສາລາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາ).

2.      ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາແມ່ນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ຢາ Diclofenac ຊະນິດສັກຄວາມແຮງ 75mg  ຂະໜາດບັນຈຸ ແມ່ນ 3ml ຂອງບໍລິສັດ March ທີ່ໄດ້ຕິດສະຫລາກສີເຫລືອງໃສ່ຫລອດຢາ ແລະ ກຳນົດວັນໜົດ ອາຍຸໃນປີ 2013. ແຕ່ຖ້າສັງເກດໃຫ້ດີແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າມີການຕິດສະຫລາກທັບໃສ່ ສະຫລາກທີ່ແທ້ຈິງຂອງ ຫລອດຢາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີຕົວໜັງສືສີຟ້າພິມລົງຫລອດຢາ ແລະ ມີວັນໜົດທີແທ້ຈິງແມ່ນປີ 2009.

3.      ຖ້າພົບເຫັນຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຢຶດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ນຳຂະແຫນງອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ ແລະ  ພ້ອມທັງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນການສະຫນອງ ຫຼື ແຫຼ່ງທີ່ມາໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຊາບໂດຍ ດ່ວນ.

  ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຕາມທາງຄວນດ້ວຍ

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖື

ຫົວຫນ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

 

ສົມທະວີ ຈາງວິສົມມິດ

  

 

 

 

  

 

 
             
 
 
         
  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA