ຊົມເຊີຍວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 137 ປີ (01/05/1886-01/05/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 73 ປີ (01/06/1950-01/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນແພດລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ (18/06/1965-18/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 113 ປີ (13/07/1909-13/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ວັນທີ 20/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 32 ປີ (15/08/1975-15/08/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຍຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ ຄົບຮອບ 48 ປີ (23/08/1975-23/08/2023) ; LAO ENG   
   
 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະບັບປັບປຸງ ຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ປະກາດໂດຍ: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, ວັນທີ: 23/12/2015

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ  

ບົດຂ່າວໂດຍ: ພະແນກຄຸມຄອງອາຫານ

          ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ຊຶ່ງພາຍຫລັງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງກ້ວາງຂວາງ  ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ເປັນຕົ້ນມາ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ  ສະບັບປຸງ ເລກທີ 33/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013 ຂຶ້ນ ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ ຢູ່ 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ທີ່ຍັງເຫລືອ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນຕົ້ນ ປີ 2016.

          ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທໍາອິດ ແມ່ນໃນປີ 2003 ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດ ໝາຍ ຫລື ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂັ້ນກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ ຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ເປັນເຄື່ອງມື ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ນັບທັງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ດ້ານອາຫານ ເປັນຕົ້ນ: ຜູ້ຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

          ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃນຂົງເຂດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົົນ ນັບມືນັບຫລາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງ ກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ສະບັບປັບປຸງນີ້ ປະກອບມີ 85 ມາດຕາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 32 ມາດຕາ ແມ່ນມາດຕາເກົ່າ ທີ່ຮັບການໄດ້ປັບປຸງຄືນ ແລະ 48 ມາດຕາ ແມ່ນມາດຕາໃໝ່ທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ກວມ ເອົາທຸກບັນຫາ ທີ່ຕິດພັນກັບ ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກວາມເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາເອົາລັດເອົາປຽບ, ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຮຽນ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການປະນີປະນອມ ແລະ ອື່ນໆ  ຊຶ່ງມີໜ່ວຍງານຂອງລັດ ເປັນໃຈກາງໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນທໍາ.  

          ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ສະບັບປັບປຸງ, ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ ສະເພາະ ຫລາຍໆສະບັບ ທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດນາໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ສອດຄ່ອງ ເປັນຕົ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນອາຫານ, ສະຫລາກອາຫານ, ການໂຄສະນາ ແລະ ມາດຕະການການປັບໃໝ ແລະ ອື່ນໆ.

 

 
   
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA