Lao Junior People’s Revolutionary’s Union 14/04/1955-14/04/2024; International Labour’s Day01/05/1886-01/05/2024; International Children and National Planting’s Day 01/06/1950-01/06/2024 ; Laos Doctors Day 18/06/1965-18/06/1965 LAO ENG   
 

Food & Drug Department, News & Activities

 
ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ ວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 07/06/2024 17:20:44

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ ປີ 2024

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2024 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ  ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ເປີດພິທີ ໂດຍ ທ່ານ ປອ.ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຊຶ່ງທ່ານປະທານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວັນຄວາມອາຫານໂລກ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:

       ວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍຄະນະກໍາມາທິການ​ມາດຕະຖານ​ອາຫານໂລກໃນປີ 2018 ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ​ອົງ​ການ​​ອາ​ຫານ ​ແລະ​ ການ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (FAO) ແລະ ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ຫຼື ກົດລະຫັດອາຫານສາກົນ (Codex Alimentarius) ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 7 ມີຖຸນາ ຂອງແຕ່ລະປີ ເປັນ ວັນຄວາມປອດໄພອາຫານໂລກ (World Food Safety Day)’’ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຈຶ່ງໄດ້ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ໂດຍຮ່ວມກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ  ຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. 

 

More »

ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ເປັນຈັດກອງກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການກະສິກຳ ແລະ ການເກັບກູ້ພືດທີ່ເປັນຢາ (Good Agriculture and Collection Practices : GACP) ຂື້ນແຕ່ວັນທີ 8-9 ເມສາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 22/04/2024 10:10:11

ສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ເປັນຈັດກອງກອງປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການກະສິກຳ ແລະ ການເກັບກູ້ພືດທີ່ເປັນຢາ (Good Agriculture and Collection Practices : GACP) ຂື້ນແຕ່ວັນທີ 8-9 ເມສາ 2024 ທີ່ ຣີສອດ ນາປ່າກວາງ, ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນເລື່ອນ ດວງເດືອນ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ທ່ານ ດຣ ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເພສັຊສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ສະມາຄົມອານຸລັກຢາພື້ນເມືອງລາວ, ບໍລິສັດ SPC ຈຳກັດ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ບັນດາພະແນກການຂອງສະຖານບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບຫວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການຮັບປະກັນການມີຢາ ແລະ ຜະລິດພັນການແພດ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແຈກຢາຍ ຮ່ວມກັບບັນດາຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດດ້ານວິຊາການ ວັນທີ 4 ເມສາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 05/04/2024 16:42:57

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 4 ເມສາ 2024 ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບຫວນຄືນກ່ຽວກັບວຽກງານການຮັບປະກັນການມີຢາ ແລະ ຜະລິດພັນການແພດ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແຈກຢາຍ ຮ່ວມກັບບັນດາຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດດ້ານວິຊາການທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ ປອ. ດຣ ສຸລິສັກ ສູນວໍລະວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບ, ກົມປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ສູນຕ້ານເອດ, ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ, ສູນໂພຊະນາການ, ສູນວັນນະໂລກ, UNFPA ແລະ ບັນດາທ່ານຈາກພະແນກການພາຍໃນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ.

 

More »

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສອບເສັງລະດັບຊາດຂອງຄະນະວິຊາຊີບເພສັຊກັມ ວັນທີ 29 ມີນາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 01/04/2024 14:17:12

ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2024 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການກະກຽມ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການສອບເສັງລະດັບຊາດ  ເພື່ອອອກໃບປະກອບວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ ວິຊາເພສັຊສາດລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ລຸ່ມປະລີນຍາຕີ ໃນປີ 2024. ກອງປະຊຸມດັ່ກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຈ.ພິເສດ ດຣ ຖະໜອມ ອິນສານ ຫົວໜ້າຄະນະ ກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊູມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ສຈ ປອນເມກ ດາລາລອຍ ປະທານສະພາ ຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ, ບັນດາທ່ານໃນຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບອດທ່ານໝໍ, ບອດພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ, ຄະນະພະແນກການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ອາຈານອາວຸໂສ, ຄູອາຈານ ຄະນະເພສັຊສາດ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ

 

 

More »

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21 ມີນາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 01/04/2024 13:54:44

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21 ມີນາ 2024 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສໍາລັບກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ ນາປ່າກວາງລີສອດ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ວຽງໄຊ ວັນສີລາລົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກົມປູກຝັງ, ກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ຄະນະຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາຈາກ: ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າອາຫານ ລວມທັງໝົດ 65 ທ່ານ

 

 

More »

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຳມະບານປະຈຳປີ 2023, ທິດທາງແຜນການປີ 2024 ແລະ ເປີດຂະບວນການຈັບມືແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະບານຮາກຖານ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 26/03/2024 14:55:26

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຳມະບານປະຈຳປີ 2023, ທິດທາງແຜນການປີ 2024 ແລະ ເປີດຂະບວນການຈັບມືແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະບານຮາກຖານ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2024. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ດຣ ບຸນເລື່ອນ ດວງເດືອນ ຮອງປະທານກຳມະບານຮາກຖານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືຶອງ, ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຄະນະພັກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ ດຣ ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ເລຂາພັກຮາກຖານ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີສະມາກຊິກກຳມະບານຮາກຖານຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງໝົດ....ສະຫາຍ

   

 

More »

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ສະບັບປັບປຸງ (ປີ2024-2030)
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 20/03/2024 15:10:39

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຮອງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານການແພດ ແລະ ການຢາພື້ນເມືອງ ສະບັບປັບປຸງ (ປີ2024-2030)ໄດ້ຈັດຂື້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ມີນາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຫ້ອງການປະກັບສຸຂະພາບ, ກົມປີ່ນປົວ ແລະ ຝື້ນຟູໜ້າທີ່ການ,  ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະເພສັຊສາດ,  6 ໂຮງໝໍສູນກາງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ, ກອງກວດກາ ອາຫານ ແລະ ຢາ, ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 123 ທ່ານ

 

More »

ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກ ICARS ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼັກການຂາຍຍ່ອຍຢາທີ່ດີ ໂດຍລົງເລິກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈ່າຍຢາຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຢາ ວັນທີ 4-7 ມີນາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 18/03/2024 08:11:04

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ມີນາ 2024 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຈາກ ICARS ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼັກການຂາຍຍ່ອຍຢາທີ່ດີ ໂດຍລົງເລິກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈ່າຍຢາຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຢາ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເລື່ອນ ພະລາຊະໂຍທາ ຫົວໜ້າກອງກວດກາ ອາຫານ ແລະ ຢາ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ ICARS, ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ.

More »

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ແລະ 19-21 ກຸມພາ 2024 ຝຶກອົບຮົມການຂໍອະນຸຍາດຂື້ນທະບຽນຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ LaoReg ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 22/02/2024 13:52:56

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ແລະ 19-21 ກຸມພາ 2024 ຝຶກອົບຮົມການຂໍອະນຸຍາດຂື້ນທະບຽນຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ LaoReg ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ຊຶ່ງມີ Dr. Valerio Reggi  ທີ່ປຶກສາລະບົບຂຶ້ນທະບຽນອອນລາຍ LaoReg ເປັນວິທະຍາກອນ ໂດຍມີຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີ :​ ພະນັກງານ ຈາກສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ກອງກວດການອາຫານ ແລະ ຢາ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢາ ແລະ ອຸປະກອນ ການແພດ ແລະ ບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມອາຫານ ແລະ ຢາເຂົ້້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 129 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພຂອງຢາ ປີ 2020-2023 ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫັນສາ 1 1 DLIC ປີ 2023 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 14/02/2024 09:51:50

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພຂອງຢາ ປີ 2020-2023 ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫັນສາ 1 ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2024. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ປອ. ດຣ ສຸລິສັກ ສູນວໍລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຄະນະຈາກ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, 05 ໂຮງໝໍ ສູນກາງ,  ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ, ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສູນຕ້ານເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ, ສູນຄວບຄຸມວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ, ສູນໄຂ້ຍູງ-ແມ່ກາຟາກ ແລະ ແມງໄມ້, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ນະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ ໂຮງໝໍແຂວງ ຂອງ 17 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາທ່ານ ຈາກພະແນກການພາຍໃນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  143 ທ່ານ.

More »

 

   
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA