Lao National Military's Day 20/01/1949-20/01/2024 ; Lao Trade Union's Day 01/02/1966-01/02/2024 ; International Woman's Day 08/3/1910-08/3/2024 ; Lao People's Revolutionary Party Day 22/3/1955-22/3/2024 LAO ENG   
 

Food & Drug Department, News & Activities

 
ກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ IX
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 25/01/2024 14:20:47

ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງປັບປຸງບັນຊີຢາຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 9 ຢູ່ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ສຸລິສັກ ສູນວໍລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ສະຖາບັນການແພດ-ການຢາພື້ນເມືອງ, ແພດຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາໂຮງໝໍສຸນກາງ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມ ແລະ ພິທີພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ແລະ ອວຍພອນເນື່ອງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ ຄົບຮອບ 75 ປີ
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 22/01/2024 15:27:32

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ພ້ອມດ້ວຍສາຍແຜນງານ ອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ພິທີພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງ ແລະ ອວຍພອນເນື່ອງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ ຄົບຮອບ 75 ປີ ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ 2024 ທີ່ ສະຖາບັນການຢາ-ການແພດພື້ນເມືອງກອງທັບ. .

More »

ກອງປະຊຸມຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 22/01/2024 11:34:10

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ມັງກອນ 2024 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມປະຈຳເດືອນ ມັງກອນ 2024. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອາຈານຖະໜອມ ອິນສານ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ອຸທິບ ສູນທະວົງ ຮອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ ທ່ານ ດຣ ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ອຈ.ສຸນັນທາ ສຸວັນລາສີ ຄະນະບໍດີຄະນະເພສັຊສາດ, ຄະນະ ແລະ ກອງເລຂາກອງປະຊຸມຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ  ມະຫາວິທະນາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຊັ້ນ 05 ລວມທັງໝົດ 11 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ 2023 ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍທີ່ດີ ແລະ ການຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 03/01/2024 09:17:08

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ທັນວາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນປະຈໍາປີ 2023 ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການຢາໂຮງໝໍທີ່ດີ ແລະ ການຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ທີ່ໂຮງງແຮມດອນຈັນພາເຣດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເອົາຕາມປ້າຍກອງປະຊຸມ). ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ ປອ ດຣ. ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ປອ ດຣ ສຸລິສັກ ສູນວໍລະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ນ. ຢູລີ ປາກ ຜູ້ປະສານງານຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນວິໄຈອາຫານ ແລະ ຢາ, ສູນສະໜອງຢາ-ອຸປະກອນການແພດ, ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ, ສູນເມລີເອີ, 05 ໂຮງໝໍ ສູນກາງ, LOMWRU, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ນະຄອນຫຼວງ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ , ໂຮງໝໍແຂວງ ຂອງ 17 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ, ໜ່ວຍງານອາຫານ ແລະ ຢາ ເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍ ຊຸມຊົນ ຂອງ 11 ເມືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ 14 ເມືອງ,​01 ນະຄອນ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ບັນດາທ່ານ ຈາກພະແນກການພາຍໃນ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ:​ ອົງການ ອະນາໄມໂລກ, ອົງການ Flemming Fund, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  186 ທ່ານ.

More »

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ
Posted by: ກີລາ ບູນປະເສີດ, date: 27/12/2023 09:14:17

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ 2023 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອາຈານຖະໜອມ ອິນສານ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ ອຸທິບ ສູນທະວົງ ຮອງຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ ທ່ານ ດຣ ສີວົງ ແສງອາລຸນເດດ ຄະນະກຳມະການວິຊາຊີບເພສັຊກັມ, ຄະນະ ແລະ ກອງເລຂາກອງປະຊຸມຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກອງກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ມະຫາວິທະນາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານລະບົບ Zoom ລວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ.

More »

ການລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຢູ່ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
Posted by: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, date: 19/10/2023 13:37:58
ໃນ​ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2023 ຕາງໜ້າຄະນະກົມ ພ້ອມດວ້ຍຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງບໍລິໂພກ, ອຸປະໂພກ, ເງິນສົດ ແລະ ຢາປົວພະຍາດຈໍານວນນື່ງ ລວມມູນຄ່າ 57,921,000 ກີບ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປມອບໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ....

 

More »

ອົບຮົມການກວດກາການຜະລິດທີ່ດີ
Posted by: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, date: 18/10/2023 14:35:53

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການກວດກາການຜະລິດທີດີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກວດກາ GMP ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 16-27 ຕຸລາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.

More »

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຍຶນຍົງໃນການຜະລິດເກືອປະສົມສານໂປຕາຊຽມໄອໂອເດດ
Posted by: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, date: 29/09/2023 15:42:23

ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງໃນການຜະລິດເກືອປະສົມສານໂປຕາຊຽມໄອໂອເດດ ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ດຣ ບຸນຊູ ແກ້ວຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ທ່ານ Hari Vinathan ຊ່ຽວຊານດ້ານໂພຊະນາການ..... 

More »

Department of Planning and Finance (DPF), Ministry of Health is pleased to announce that the project completed the Environmental and Social Framework Health and Nutrition Service Access Project phase II
Posted by: ສຸກສົມຄວນ ຈັນທະມາດ, date: 23/09/2023 09:59:48

Announcement

Department of Planning and Finance (DPF), Ministry of Health is pleased to announce that the project completed the Environmental and Social Framework Health and Nutrition Service Access Project phase II including

  1. Environmental and social commitment plan
  2. Environmental and social management framework
  3. Rapid social environmental assessment
  4. Stakeholder engagement plan
  5. Standard operating procedures for coordination, governance of coordination and referral pathways for women and girl subject to violence

All the ESF package are available at http://www. Fdd.gov.la or please contact HANSA project coordination office, Department of Planning and Finance, Ministry of Health. Telephone: 021-252753 or E-mail:  hansaadm2019@gmail.com

 

More »

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາລາທິການ, ເຜີຍແຜ່ ຄູ່ມືພະລາທິການ ໃນພາວະສຸກເສີນໄພພິບັດ, ຜົນການສຳຫຼວດສາງ ແລະ ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງດ້ານຢາ
Posted by: ທ້າວ ຊົ່ງ, date: 11/09/2023 01:50:54

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-25 ສິງຫາ 2023 ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາລາທິການ, ເຜີຍແຜ່ ຄູ່ມືພະລາທິການໃນພາວະສຸກເສີນໄພພິບັດ, ຜົນການສຳຫຼວດສາງ ແລະ ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງດ້ານຢາ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ສຸລິສັກ ສຸນວໍລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກົມອະນາໄມ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ຂະແໜງປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ຂະແໜງວິເຄາະ  ຂະແໜງລະບາດວິທະຍາ  ຂະແໜງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງ ແລະ 17 ແຂວງ, ອົງການ CHAI, ຊ່ຽວຊານພະລາທິການ ແລະ ພະນັກງານຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 109 ທ່ານ.

More »

 

   
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA