ຊົມເຊີຍວັນກຳມະກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 137 ປີ (01/05/1886-01/05/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 73 ປີ (01/06/1950-01/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນແພດລາວ ຄົບຮອບ 58 ປີ (18/06/1965-18/06/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 113 ປີ (13/07/1909-13/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ວັນທີ 20/07/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 32 ປີ (15/08/1975-15/08/2023) ; ຊົມເຊີຍວັນຍຶດອຳນາດທົ່ວປະເທດ ຄົບຮອບ 48 ປີ (23/08/1975-23/08/2023) ; LAO ENG   
 

ພະແນກບໍລິຫານ

 

ມາດຕາ 13 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສາທາລະນຸສກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເລກທີ 0043/ກຊສ, ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ກໍານົດໜ້າທີຂອງພະແນກບໍລິຫານ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ​ສັງລວມຮ່າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ແຜນ​ງານ, ​ແຜນ​ການ ແລະ ​ໂຄງ​ການກ່ຽວກັບວຽກງານອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ,  9 ເດືອນ, ປີ, ກາງສະໄໝ ແລະ 5 ປີຂອງກົມ;
 3. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະກົມ ແລະ ເປັນຈຸດໃຈກາງພົວພັນປະສານງານ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍອີເລັກໂຕຼນິກ;
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
 7. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່າງໆ ຂອງກົມ ແລະ ສາຍແຜນງານອາຫານ ແລະ ຢາ.
 8. ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຂຶ້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຍົກລະດັບ, ສະເໜີການເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດສ່ວນລວມ, ຍານພາຫະນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ວຽກງານສ້ອມແປງ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ເຄຫາສະຖານຕ່າງໆຂອງກົມ;
 10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສຳເນົາ, ຈັດພິມ, ຈັດສົ່ງ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບຂອງກົມ ແລະ ກາຈ້ຳຊື່ຂອງຄະນະກົມ;
 11. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພິທີການ, ການຮັບແຂກ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ການປະຊາສຳພັນ, ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຈົບງາມພາຍໃນກົມ;
 12. ຊ່ວຍຄະນະກົມໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ງົບປະມານ, ວຽກງານຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ;
 13. ເປັນຫ້ອງການກອງເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ;
 14. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນຳ ວຽກງານ ກວດກາອາຫານ, ຢາ ແລະ ປະຈໍາດ່ານ;
 15. ຮຽກໂຮມ, ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານບັນດາຂະແໜງພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 16. ປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຄະນະກວດກາປິດສະຫຼຸບບັນຊີງົບປະມານຂອງຕົວເລກສູນໂມງ ແລະ ປິດສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານປະຈຳປີ;
 17. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາຫານ, ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກຳນົດເວລາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 18. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 
         

  ASIAN DEVELOPMENT BANK Association of Southeast Asian Nations - ASEAN ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19 ສປປ ລາວ. Japan International Cooperation Agency - JICA Korea International Cooperation Agency (KOICA) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria World Food Programme World Food Programme The World Bank  Ministry of Health Lao PDR.  United Nations Office on Drugs and Crime World Health Organization: WHO  Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA